Nyheter

Rätt väg in

2021-07-26

Människor som kommer till Sverige på flykt från krig och förföljelse ska ges bästa möjliga förutsättningar att snabbt bli en av del av vårt land och skapa sig en framtid här. En bra politik är inte bara att öppna dörrar, låta den som har skäl stanna i Sverige, utan är också en politik som ger goda förutsättningar för dem som får skydd att etablera sig. Det är också viktigt både för psykiskt välmående och för att samhället ska fungera harmoniskt.

En saklig diskussion om vilka insatser som mest effektivt leder till ett självständigt liv för dem som lever här men inte fått rätt förutsättningar och gör dem till del av vårt gemensamma välfärdsbygge. Det förtjänar dem och det förtjänar alla de som arbetar hårt för att hjälpa dem hitta en plats i vårt samhälle.

Den som kommer till Sverige eller har levt här länge utan kontakt med samhället måste i första skedet mötas av en snabb och rättssäker handläggning och goda kontakter med det svenska samhället och svenska språket. Därför är det viktigt att ge Migrationsverket och civilsamhället tillräckliga resurser, att de som kommit ska få lära sig språket och ha tillgång till arbetsmarknaden från dag ett.

Samhällsorienteringen och en kunskap om hur systemet funkar är avgörande. Att veta vad som gäller är helt grundläggande för att kunna planera sitt liv. Vad vi känner till är att god samhällsorientering är bättre för individens integration än att snabbt hamna utanför. Samhällsorientering ligger främst hos utbildningssektorn och civilsamhället. Därför är det viktigt att främja deras arbete och inte motverka det i onödan, då de gör vad staten ofta inte kan eller har möjlighet att göra. Ett levande inkluderande civilsamhälle är en bra väg in i samhället.

Related Nyheter om Sverige Articles

Similar Posts From Nyheter om Sverige Category