Nyheter

Rättvisan består

2021-11-30

Att öppet uppmärksamma en orätt är ofta ett bra sätt att få den åtgärdad. Så länge den inte uppmärksammas så kan den ostört fortsätta och åsamka mer skada. Därför bör den som utsatts för orättvisa också påpeka detta och sätta sin motståndare i en position där de tvingas agera. Det är en dyrbar rättighet.

Det är det verktyget som många kan tvingas att ta till när rättvisa inte etableras genom traditionella kanaler, likaså när orättvisan blir allt mer påtaglig och vida spridd. Då måste man själv agera och påpeka de fel som skett, på ett sätt som uppmärksammas av andra och av de som varit orättvisa. När man åkallar rättvisan så tar man ett stort ansvar och är också en ledstjärna i sin sak, som kan inspirera gott hos andra som råkat ut för liknande saker, men som inte vågat tala om det öppet. Rättvisan ska vara en av samhällets hörnstenar, och den är något vi alla utgår ifrån i våra relationer med varandra och med samhällets institutioner.

Så att söka ut och etablera rättvisan genom att öppet konfrontera falska uppgifter eller oriktiga påståenden är en av vår tids nödvändiga handlingar. Det bör också vara en tankeställare till de som genom att sprida påståenden försöker vinna en agenda och hur lätt det kan exponeras i ljuset av den rättvisa de själva frångått. Det har blivit en onödig konfliktyta som inte är värdigt ett samhälle som säger sig stå för lika rättigheter, tolerans och, rättvisa.

Related Nyheter om Sverige Articles

Similar Posts From Nyheter om Sverige Category