Nyheter

Scandinavian Endowment for Education (SSFU) stänger sina utbildningsinstitutioner efter den rasistiska kampanj den utsatts för

2021-11-03

Idag, fredag ​​(2021-10-29), meddelade Skandinaviska stiftelsen för utbildning (SSFU) stängningen av sina utbildningsinstitutioner i Örebro, Sverige, som inkluderar: Alsalamskolan, Alsalams förskola, och fritidsaktivitet. Det betonades att ”anledningen till detta beslut beror på den systematiska kampanj av restriktioner som vi utsätts för, av ett antal privata företag som tillhandahåller försäkringstjänster för byggnader och deras arbetare, såväl som av företag som tillhandahåller logistiska tjänster som t.ex. som mat och uppehälle, och transport av mat och utbildningsmaterial till donationsinstitutioner.” Den sista av dessa åtgärder var att stänga alla bankkonton – utan förvarning – för flera månader sedan; Detta gjorde det svårt för fonden att fortsätta sitt arbete och att tillhandahålla sina utbildnings- och logistiktjänster till sina studenter, vilket fick den att fatta ett sådant beslut.”

(SSFU) angav att ”den begränsningspolicy som dessa företag tog inte togs på grund av ekonomiska, utbildningsmässiga eller juridiska fel; Det genomfördes mot oss, men av tydliga rasistiska skäl, baserat på diskriminering, så att vi inte skulle fortsätta att uppnå sitt uppdrag med kunskap, kärlek och fred.

Och (SSFU) ansåg att ”denna kampanj kom efter att donationen uppnått – sedan dess inrättande 2003 – en kvalitativ överlägsenhet på alla områden för vilka den inrättades, och i enlighet med de regler, lagar och förordningar som råder i vårt land, jämfört med många institutioner och donationer som verkar på arenan.”

Inom utbildningsområdet; Al-Salamskolan har under de senaste tio åren kunnat vara en av de tio bästa skolorna i Örebroområdet genom att tillhandahålla en framstående utbildningsmiljö och effektiv pedagogisk och administrativ personal. Den har också kunnat producera generationer av svenskar; De deltog i att bygga sitt land, och tjänade sitt samhälle på alla områden, genom vad de förvärvade av kunskap, kärlek och fred; Bland dem finns arbetaren, läkaren, ingenjören, läraren, polisen och andra doktorander, med flera inriktningar.

inom området för tryckning och publicering; Begåvningen utmärkte sig genom att skriva, trycka och distribuera böcker, läroplaner och utbildningsserier, upprättade av en svensk akademisk kader, med design som efterliknar de lokala läroplanerna, som är förenliga med kulturen i det samhälle vi lever i, och som är i harmoni med vår verklighet, som härrör från våra behov, utan behov av översättning och import från utlandet.

Inom området för att bekämpa extremism och terrorism tog stiftelsen på sig att bestämt konfrontera uppmaningar till våld, extremism och terrorism och etablerade – för detta ändamål – många aktiviteter och program för att stå emot dem. Medan stiftelsen utmärkte sig inom området civiliserad kommunikation och religiös dialog genom dussintals konferenser och symposier som de höll eller deltog i; Europaparlamentet efterlyser vikten av religiös harmoni i våra samhällen. När det gäller medborgarskap och positiv integration i samhället; stiftelsen var först med att uppmana till medborgarskap, och att vi är svenskar som följer den islamiska religionen; Liksom varje svensk medborgare som är fri att tillhöra vilken religion eller trosuppfattning som helst, och den första som uppmanar till att uppnå full anslutning till detta land, med tanke på att den islamiska religionen uppmanar sina anhängare att aktivt och tydligt delta i att bygga och tjäna det samhälle där de leva; Så att de är en del av den nationella ekonomin, en del av den intellektuella säkerheten och en del av den nationella säkerheten.

Och (SSFU) tillade i sitt uttalande: ”Det verkar som om alla dessa prestationer som gjorts av Skandinaviska stiftelsen för utbildning (SSFU), och dess stora bidrag till att främja religiös, etnisk och kulturell mångfald i Sverige inte tillfredsställde honom inför beslut – skapare, som inte vill att deras muslimska medborgare ska vara framstående och med rena händer.

SSFU uttryckte sin djupa beklagande; För att han tog detta svåra beslut och önskade sina barn en välmående framtid, ”som var angelägen om att vara aktiva medborgare i ljuset av den kulturella, etniska och religiösa mångfalden som deras samhälle åtnjuter, långt ifrån extremism, fanatism och terrorism.”

SSFU konstaterade att ”det finns en omfattande kommunikation med Örebro kommun; För att underlätta processen att flytta elever till andra skolor, för en lugn och smidig fortsättning av deras utbildningsprocess, kommer kommunen att börja ta fram en preliminär plan för detta ärende den (2021-11-05).

I slutet av uttalandet skickade (SSFU) ett tackbrev till den pedagogiska och administrativa personalen ”som var en del av framgången under denna resa, som sträckte sig över nästan tjugo år, samt till de elever och föräldrar som satte sitt förtroende i honom att utbilda sina barn.”