Nyheter

SCR höll ett rådgivande möte med den skandinaviska kyrkliga delegationen

2019-09-24

SDN

2019-09-24

Scandinavian Council for Relations (SCR) höll ett rådgivande möte med den skandinaviska kyrkliga delegationen tisdagen 2019-09-24. Mötet var i syfte att utöka samarbetet och erfarenhetsutbytet. Delegationen av Scandinavian Council for Relations bestod av Anwar Al-Twaimi, rådets generalsekreterare, Hussein Al-Daoudi, rådets ordförande, och Karim Askari, rådets externa relationer. Den kyrkliga delegationen inkluderade representanter från Danmark, Norge och Sverige. Steinar Iris, seniorrådgivare för den norska kyrkan, Hanna Barth Hake, chef för norska dialogkontoret, och Torije Kristöfferson vid norska dialogkontoret, medan Sverige företräddes av Sofia Noldin, kyrkans tjänsteman i Sverige. Deltagarna betonade vikten av samarbete, dialog, kommunikation och konvergens av åsikter och behovet av gemensamma åtgärder för att tjäna våra skandinaviska samhällen.

Related Nyheter om Sverige Articles

Similar Posts From Nyheter om Sverige Category