Nyheter

Skolverkets ansvar

2021-05-24

I ett diskussionsmöte anordnat av Judiska Centralrådet tillsammans med flera andra organisationer för att tala om den antisemitism som har dokumenterats på flera sätt genom både rapporter och levd erfarenhet. Tyvärr så har svaret från samhället visat sig beklagligt bristfälligt.

Skolverket ska ha relativiserat frågorna på ett dåligt och klandervärt sätt genom att förvissa erkänna det men utan att erkänna den judiska gruppens akuta situation. Det är ett väldigt egendomligt svar av Skolverket som hade kunnat välja att vara mer tillmötesgående och förstående, och tycks ytterst handla om en oförmåga att kunna hantera denna fråga på ett konstruktivt sätt. Det kunde ha varit genom att exempelvis försöka att i samråd med dem och andra ta fram nya strategier, planera hur de skulle utföras, bjuda in till samtal med relevanta skolor och lärare, och bara ta tag i problemet på ett moget sätt. Som de själva genomfört en undersökning, som visade att 46% av engagerade barn och ungdomar inom deras medlemsorganisationer utsatts för hat och hot så är det något som behövs akut hanteras. En av de viktigaste arenorna för detta är i skolan, och därför ligger också mycket ansvar hos lärarna och deras pondus. Det går att lära ut rätt saker och inte behöva oroa sig för konsekvenser. Annars står samhället i fara.

De har krävt ett möte med utbildningsministern, vilket de rimligen i all rätta borde få snarast. Det är ett väldigt ansvar som ligger hos det ministeriet och deras underställda. Och det ligger hos dem att med relevanta parter ta fram en ny strategi, omgående.