Nyheter

Stöd civilsamhället

2021-05-12

Civilsamhället har drabbats hårt av pandemin. Som ett resultat har regeringen beslutat om flera insatser för att minska de ekonomiska konsekvenserna för civilsamhället. Tyvärr har associationsformen stiftelser helt uteslutits från möjligheten att söka projektstöd i form av organisationsstöd från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor).

I civilsamhället drivs en stor andel av verksamheterna i stiftelseform, men de kan inte komma i åtnjutande av de beslutade projektstöden. Det innebär att verksamheter som gör stora satsningar på barn och unga, samfund med flera, inte kan få det stöd de så väl behöver, bara för att de drivs i stiftelseform.

Det krävs logiska och rättvisa ändringar i regelverket så att man i stället genomlyser och kontrollerar alla som ansöker om dessa bidrag och att utbetalningar endast sker till verksamheter som gör stora insatser och lever upp till samhällets krav. I ett sådant beslut får inte associationsformen vara det avgörande.

Related Nyheter om Sverige Articles

Similar Posts From Nyheter om Sverige Category