Nyheter

Stoppa vapenvåldet

2021-05-27

Det har inte undgått någon att det har skjutits mycket i Sverige under senare år. Brotten som involverar skjutvapen av olika slag har ökat explosionsartat. Kring detta publicerade Brottsförebyggande rådet (BRÅ) nu en rapport som bland annat visar att Sverige är bland de länder med högst skjutvapenvåld i Europa. Hur kan det komma sig?

I takt med att företeelser som gängvåld blivit allt vanligare och allt värre så har också vapnen blivit det likaså. När vissa gäng får tag i vapen så måste de andra gängen få det också, en marknad skapas. Sedan så med dålig lagstiftning och sätt att undvika att fångas eller lagföras så kan dessa aktörer växa allt mer, något som vi också har sett. Tyvärr så växer de också i områden där många muslimer lever, och påverkar negativt livet och miljöerna där.

Vad kan göras åt detta? Problemet har nu blivit så utbrett att det är svårt att agera. Då måste civilsamhället ta vid. Samfund, organisationer, skolor, intresseföreningar. De har det sociala och kulturella kapital som kan krävas för att kanske nå ut till de oftast unga aktörerna och deras familjer och inleda processer som fredssamtal mellan rivaliserande grupper och att ingjuta förstånd i unga sinnen. Det är något som behövs akut nu.