Nyheter

Studieförbundshärvan

2021-05-24

Frågan kring studieförbunden och deras aktiviteter fortsätter att växa och oroa. Det har varit ett återkommande ämne under våren och förra hösten hur saker och ting skötts i dem då stora missförhållanden kommit i dagen vid närmare undersökningar, och nu fortsätter denna tragiska saga.

Nu har det lyfts att Socialdemokraterna, så länge de inte reformerar och försöker motverka dessa problem, saknar trovärdighet inom att bekämpa extremism. Det är en legitim ståndpunkt. Det har funnits omfattande brister i systemet kring finansiering av studieförbund, som ju ursprungligen grundades med de bästa av avsikter, men som med tiden i stället kom att bli utnyttjade av cyniska aktörer. Genom åren har detta gått någorlunda obemärkt förbi, skattebetalare och allmänheten till stor skada, men har kommit att avslöjas allt mer successivt nu, med förvirrade svar som följd.

Men det har börjat att påverka opinionen nu. Innan var det kanske ett mer obskyrt problem, men nu har det börjat bli jobbigt för det styrande partiet. Fler pekar ut problemet, och fler kallar öppet på att åtgärder måste genomföras. Det är också något som behöver ske. För det stämmer att partiet förlorar i trovärdighet om de inte åtgärdar denna typ av frågor med cyniska aktörer. Det är en stor nödvändighet som inte kan sopas under mattan.

Vill de att de ska framstå som kompetenta så måste de hantera det, men på rätt sätt. Det är lätt att försöka sig på snabblösningar för att få bukt med problemet, men som i stället långsiktigt kan göra det värre. Därför är det nödvändigt att agera beslutsamt men med aktsamhet. Det måste ske på ett så vis att det är konstruktivt och inte orsakar fler problem. Därför så behövs det mer dialog och förståelse för denna typ av frågor, och ytterst för att samhället ska hålla samman.

Related Nyheter om Sverige Articles

Similar Posts From Nyheter om Sverige Category