Nyheter

Symposium om fastande elever under Ramadan; problem och lösningar

2019-05-12


SDN

2019-05-10

I Malmö lördagen den 4:e maj 2019 höll Scandinavian Council for Relations-SCR i samarbete med det Svenska fatwarådet-SFR, symposiet ”fastande elever i Ramadan, problem och lösningar”. Där närvarade flera representanter från olika politiska partier, läkare, jurister, imamer och lärare. Symposiet inleddes med ett tal från generalsekretaren för SCR, Anwar Taymi, angående elever under Ramadan och deras prov, och det i skuggan av Allahs vers: ”Allah vill underlätta för er”. Scandinavian Council for Relations-SCR la mycket arbete med att se till att talare och experter inom olika områden närvarade på symposiet, och bland dem var shaykh Said Azam som kommenterade symposiet med att säga: ”sannerligen så dök detta symposiet upp i rätt tid då flera vårdnadshavare och lärare behövde svar på frågor om elevernas fasta under Ramadan utmed ett rättsligt och religiöst perspektiv”. Även Hussein Aldaoudi som är ordförande för Scandinavian Council for Relations-SCR, och var den som tog initiativet till symposiet, kommenterade symposiet med att säga: ” detta symposiet är början på ett kunskapsbaserat projekt där framtida generationer kommer att dra nytta ifrån. Vi kommer även att presentera det för beslutsfattare så att de kan ha det som underlag i skolorna”. Därefter så kommenterade Hussein alhaj som är riksdagsledamot för Socialdemokraterna i Malmö med att säga: ” detta symposiet är oerhört viktigt för elever som påverkas negativt under fastan i Ramadan”. Vidare så gav även Amani Loubani, som är eu-kandidat för Socialdemokraterna sin åsikt på symposiet och sa: ”detta stärker integrationen i samhället och betonar vikten av att olika grupper i samhället samarbetar för att lösa elevernas problem”. Symposiet bestod som tidigare nämnt av tre sessioner. I första sessionen så fick man dra nytta av advokaten Emilia Lundin som talade om fastan under Ramadan utmed ett rättsligt perspektiv. I den andra sessionen så höll professorn från Malmöuniversitet, Laiz Boukaz, tal om ”skolans roll i elevens fasta”, och även Amel Olevic som är ansvarig för religiösa angelägenheter i Scandinavian Council for Relations-SCR, höll ett fint tal om ”föräldrarnas roll och ansvar i elevernas fasta”. Mellan sessionerna så pågick det man kallar för öppen session, där höll imam Ata Shahat tal om ”den spirituella innebörden av Ramadan”. Vid slutet av symposiet så delades det ut gåvor från Scandinavian Council for relations till både talarna och gästerna.

Related Diverese nyheter Articles

Similar Posts From Diverese nyheter Category