Nyheter

Ta tillvara på samhällsintresset

2021-05-11

Det finns ett stort samhällsintresse bland många grupper i samhället. Men det är uppenbart att de politiska partierna inte räcker till för att hantera denna uppgift. Att binda sig för partipolitiskt engagemang lockar bara cirka 5 procent av medborgare. Och partierna tappar medlemmar samtidigt som förtroendevalda blir allt färre på kommunal och regional nivå. Det högre arbetet för samhället vittrar.

Men människors intresse för samhällsfrågor är mycket stort. Många engagerar sig i enskilda frågor och inte för partiprogram. Engagemanget speglas inte minst på sociala medier. Det måste tas tillvara.

Civilsamhällets organisationer har en viktig roll när det gäller att kanalisera människors engagemang, en idéburen verksamhet som präglas av demokratiska ideal och traditioner. Det sker ofta i samspel med den offentliga sektorn och kan möjliggöras genom statliga, regionala och kommunala anslag. Civilsamhällets engagemang ger vinster till samhället som är svåra att mäta. Till exempel så deltar Sverige i arbetet med att uppfylla Agenda 2030, där några av målen handlar om att ge alla tillgång till information och inkludering. 

Integrationen är beroende av ett fungerande civilsamhälle. De når människor som aldrig skulle nås. Stat, kommuner och regioner måste även i framtiden bidra till att stärka folkbildningens förutsättningar att möjliggöra livslång bildning för alla.