Nyheter

Terminologins makt

2021-05-18

Terminologi är ett viktigt verktyg att kunna sätta term och konnotation på fenomen och företeelser omkring oss i världen. Det hjälper oss att klassificera och avgöra hur vi ska förhålla oss till vad vi möter. Terminologi kan dock också missbrukas, om den används svepande eller med avsikt att skada. Det varierar från fall till fall, och kan inte generaliseras. Men ibland används termer som politiskt och socialt vapen.

Exempel på detta är rasism eller diskriminering. Där har ofta termer beväpnats med negativa meningar för att sedan mer eller mindre effektivt brukas att förhindra en persons levnadsmöjligheter, eller hela gruppers. Ibland används termerna för lättvindigt, och människor skadas i onödan. Därför är det viktigt att ha kunskap kring termerna, och det åligger de som uttalar sig inom offentligheten att införskaffa sig relevant kunskap kring dem.

Trovärdighet är en central del av en människas självförtroende, att kunna uttala sig och bli tagen på allvar. Kanske rent av kunna förändra saker på högre nivå. Om man utifrån den situationen använder termer man full ut inte förstår eller har någon egen agenda så står vi inför en mycket problematisk situation. Att utifrån sin egen trovärdighet bruka termer som skadar eller minskar någon annans trovärdighet utan rätt eller på skakiga grunder ger upphov till frustration och polarisering. Därför, när man har en offentlig plattform att kunna skriva ifrån, måste man iakttaga största försiktighet och varsamhet.

Related Nyheter om Sverige Articles

Similar Posts From Nyheter om Sverige Category