Nyheter

Tillsammans starkare

2021-05-21

Ett gemensamt pressmeddelande av Judiska centralrådet i Sverige och Förenad Islamiska föreningar fördömer de hat och hot som kommit i vågorna av händelserna i och kring Gaza. I dessa tider är denna typ av solidaritet mycket viktig, både praktiskt och symboliskt.

Det behövs mer samarbete mellan judiska och muslimska organisationer i Sverige. Det är inte en relation som ska präglas av antagonism och rädsla, utan av solidaritet och samverkan. Muslimer och judar möter mycket samma utmaningar i samhället idag, så man har varken råd eller tillfälle att hålla liv i gamla föreställningar eller fördomar. Det är hög tid, akut tid, att hitta samarbeten kring gemensamma intressen och förhoppningar, och jobba för att överbygga det andra för det allmänna goda.

Det goda samtalet kan leda till så mycket. Det handlar om att visa en god vilja. Det är inte läge att hålla fast vid sina gamla åsikter, för i Sverige gör de ingen nytta, snarare tvärtom. Det går att vara oense om vissa frågor och göra ett gott arbete tillsammans. Så nu är det viktigare än någonsin att sträcka ut den där handen och ta emot den, ses, prata och finna gemensam grund. Överse det gamla, och möt nya utmaningar tillsammans, det borde vara den ledande devisen i vår tid och samhälle. Vi står inför stora utmaningar som framtiden kommer, och tillsammans så är man starkare.