Nyheter

Utbildning nyckeln in

2021-07-27

Vilka som råkar vara i Sverige baseras på politik, krig, förflyttningar, svält, arbetsmarknad, kärlek, lagar, kontakter och så mycket mer. Att man är här är inget annat än en verklighet men det är ofrånkomligt att vi är just här.

Alla vi som lever i Sverige just nu är Sverige just nu. Och för att kunna fira att vi är här behöver vi också prata om vad vi behöver för att kunna leva med varandra. Medan migranter med hög utbildning lyckas komma i arbete upplever många lågutbildade svårigheter med att finna en meningsfull sysselsättning. Arbetsmarknaden i Sverige ställer höga krav på språklig kunskap, yrkeskunskap och datorkunskap. De som saknar dessa kompetenser kämpar i motvind på arbetsmarknaden.

Lösningen stavas utbildning. De som migrerar till Sverige eller har bott här länge behöver ta till sig de kunskaper som behövs på arbetsmarknaden. Då kan de komma i meningsfullt arbete, bli självförsörjande och bidra till välfärden. Problemet är bara att lösningen inte fungerar.

Integrationen har fått problem delvis eftersom den vuxenutbildning som erbjuds inte lockar. Anledningen till detta är att Arbetsförmedlingen upphandlar de billigaste utbildningarna, inte de som faktiskt lyckas erbjuda värdefulla kunskaper. I Sverige finns i dag vuxenutbildning som ger deltagarna den kompetens som behövs för att klara bristyrken i till exempel vård, transport och restaurang. De som läser utbildningarna får lära sig svenska samtidigt som de tränar upp yrkesfärdigheter.

Dessa utbildningar lockar många deltagare. Men de bra utbildningarna är få eftersom Arbetsförmedlingen inte vill betala för dem. Därför måste man också förbättra och förklara dem bättre så att de blir mer lockande, och att man själv väljer att gå ut och ta dem. Det är en nödvändighet som behövs i vårt land idag.

Related Nyheter om Sverige Articles

Similar Posts From Nyheter om Sverige Category