Nyheter

Validering av utländska examina behövs snabbare

2021-05-10

Nyanlända akademiker kan få ett utlåtande kring vad en utländsk examen motsvarar i det svenska utbildningssystemet. Utfärdare är Universitets- och högskolerådet (UHR).

En rapport från Studieförbundet näringsliv och samhälle (SNS) visar att detta papper kan ha stor betydelse för om en utländsk akademiker får jobb eller inte. Fyra procentenheter fler i gruppen blev sysselsatta efter att de fått ett utlåtande från UHR. Samtidigt var lönen i genomsnitt 14 procent högre för dem med ett utlåtande. 

Samtidigt visar rapporten på att det fortfarande finns skillnader mellan utländska akademiker beroende på vilket land de kommer från. Akademiker från USA och Europa som får ett utlåtande har större chans att få jobb än akademiker från andra delar av världen, som exempelvis Mellanöstern. Det är ett stort problem då integrationsproblematiken drabbar den gruppen oftare, samtidigt som den gruppen hålls ansvarig för den problematik som finns. Därför är det ännu viktigare för utländska akademiker, i synnerhet muslimer, att få sina dokument validerade och godkända, så de snabbare kan komma in på arbetsmarknaden och i samhällslivet.

Det är en åtgärd som behövs nu, ju snabbare ju bättre.

Related Nyheter om Sverige Articles

Similar Posts From Nyheter om Sverige Category