Nyheter

Vi är inte en börda eftersom vi inte är invandrare utan svenska medborgare

2021-07-15

SDN

2021-07-15


Efter de problematiska uttalandena från Moderaternas partiledare Ulf Kristersson – förra veckan – där han sa att ”invandring har blivit en ekonomisk, social och kulturell börda för Sverige” så har det uppstått en protestvåg. Flera hashtags som försvarar svenska medborgare med invandrarbakgrund har spridit sig på sociala medier, till exempel hashtaggen (jag är inte en börda). Det är sant att kampanjen som följde dessa problematiska uttalanden krävdes för att offentliggöra och påvisa vad svenska medborgare av invandrare ursprung presenterade, men det finns några kommentarer, inklusive:1- Vi är inte invandrare, men vi är svenska medborgare i enlighet med konstitutionen, vi har våra rättigheter och vi har våra skyldigheter.

2- Vi är inte i färd med att försvara oss själva, men det finns en lag som vi tillgriper och alla problematiska eller rasistiska uttalanden eller praxis hänvisar vi till lagen.

3- Om vår diskurs och våra medieplattformar förblir på det arabiska språket och inte på vårt lokala svenska språk kommer vi att vara långt ifrån vårt samhälle och vi kommer att förbli isolerade i enklaver långt från vår verklighet och vårt samhälle.

Därför är det bästa svaret på dessa uttalanden och all rasistisk praxis mot medborgare av invandrare ursprung att uppnå fullt medborgarskap och komma ur det migrationskomplex som vi själva gjorde och att verkligen delta i att bygga vårt land genom utbildning och arbete i alla fält och utnyttja våra olika kulturer för att stärka och sammanfoga vårt samhälle.