Nyheter

Vikten av korrekt inkludering

2021-07-25

Om man vill skapa verklig inkludering så måste man också rent praktiskt uppmuntra till det. Det är en sak att sägas sig vilja det, och skriva om det, och tala om det inför församlingar, men en annan att praktiskt försöka få till det och organisera det.

Inkludering kräver kunskap – det räcker inte att bara säga sig satsa på integration, det krävs också kunskap om exempelvis exkluderande normer och den nya situationens krav på många olika verksamheter; grundskola, socialtjänst och hälso- och sjukvård för att nämna några. Att lyckas med inkludering är en investering i framtiden. Därför är det också så viktigt att man verkligen gör det på riktigt, och inte enbart i retoriken. 

Det finns stora förtjänster för samhället med att förbättra förutsättningar att snabbt komma i utbildning eller arbete, och att tillvarata deras kompetens för att fler ska kunna bidra till det gemensamma goda. För att nå framgång med inkluderingen är det viktigt att många arbetar aktivt med frågan, det gäller både aktörer inom näringsliv och civilsamhället. Det är en fråga om ansvar för alla, både för nyanlända och för våra andra invånare. Det handlar om samhällets framtid.

Ytterst handlar inkludering om att ge människor möjlighet och kraft att motarbeta ett utanförskap och på så sätt skapa ett rikare samhälle. Då måste också åtgärderna som ska främja dem vara äkta och genuina. Annars blir förlusten så mycket värre.